А.И. ТУСУПБАЕВ, Р.И. ТАШИМОВ, М.М. РАХМЕТОВ

ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯНЫҢ (ЭУС) КӨМЕГІМЕН АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ БӨЛІКТЕРІНІҢ ЭПИТЕЛИАЛДЫ ЕМЕС ІСІКТЕРІНЕ ЗЕРТТЕУ ЖАСАУ ТӘЖІРИБЕСІ

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық oрталығы Ауруханасы, Астана, Қазақстан

Мақсат – асқазан-ішек жолдарының жоғары бөлігінде эпителийлік емес өспелердің болуы кезінде эндоскопиялық ультрасонография практикасында қолдану тәжірибесін ұсыну.

Диагностика тәсілдері баяндалған, анықталған патология, пайдаланылған жабдық пен аспап түрлері берілген.

Эндоскопиялық ультрасонографияның бақылауымен эндоскопиялық қуысішілік тексерулер жасаудың бірінші тәжірибесі басқа азинвазиялық әдістерді қолданудың қолжетімсіздігі немесе мүмкін еместігі кезінде асқазан-ішек жолдарының жоғары бөлігіндегі эпителийлік емес өспелерді диагностикалаудың альтернативті әдісі ретінде осы емшараның техникалық орындаушылығы мен тиімділігін көрсетті.