А.И. ТУСУПБАЕВ, Р.И. ТАШИМОВ, М.М. РАХМЕТОВ

ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯЛЫҚ (ЭУС) НАВИГАЦИЯНЫҢ АРҚАСЫНДА ҰЙҚЫ БЕЗІНІҢ ПСЕВДОКИСТАСЫН ІШКІ ДРЕНАЖДАУ МҮМ- КІНДІКТЕРІ

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық oрталығы Ауруханасы, Астана, Қазақстан

Мақсат ағзаларды сақтау және миниинвазия қағидаттарын іске асыра отырып, Қазақстан Республикасында қалқанша бездің некрозистен кейінгі кистасы бар науқастарды хирургиялық жолмен емдеу мүмкіндігін жақсарту.

Әдістері: миниинвазиялық операциялық әрекеттің сипаты мен көлемін, көрсетімдер мен қарсы көрсетімдерді анықтаудың, сараланған тәсіл мүмкіндіктерінің кең ауқымы жасалды. Қолдану саласы - хирургия.

Қорытынды: Радикалды операциялар жасалған псевдокисталар кезінде кең және травмалық болғандықтан, миниинвазиялық операцияларды жасаған дұрыс. ЭУС ассоциацияланған ішкі дренаж емдеу нәтижесін айтарлықтай жақсартады.